info@stefanierondags.nl

Heb je een schrijf-, spreek- of 'meedenk'-opdracht voor me op het gebied van het omgaan met diabetes, diabetescoaching of psycho-educatie? Laat het me weten op info@stefanierondags.nl. Ook als je gewoon even kennis wilt maken hoor ik heel graag van je!

 

Digicolumn

(Wetenschaps)journalist

 

Als medisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker in de diabetespsychologie heb ik mij gespecialiseerd in psycho-educatie bij diabetes. Ik schrijf voor diverse media op het gebied van diabetes (magazines, nieuwsbrieven, vakbladen, websites en blogs) reportages en columns over het omgaan met diabetes, wetenschappelijk diabetesonderzoek en het zeer diverse psychologische hulpaanbod voor mensen met diabetes. Mijn hart ligt bij de positieve psychologie, een vrij recente stroming binnen de psychologie, die vooral binnen het onderzoek, de coachingspraktijk en de populair psychologische literatuur tot uitdrukking komt. Deze stroming richt zich op zaken als acceptatie, coping, zelfvertrouwen, veerkracht en motivatie. Stuk voor stuk zaken die voor iemand met diabetes ook enorm van belang zijn.

 

Trainer 

In 2017 zal de nieuwe psycho-educatieve training de Diabetes Check-up verschijnen. Na de afronding van mijn promotie-onderzoek over psycho-educatie bij diabetes ben ik een nieuwe, zeer complete, maar desonHypoBewust - Denemarken 2014danks kortdurende, psycho-educatieve training aan het ontwikkelen voor mensen met diabetes type 1 en 2, gericht op (de preventie van) lichamelijke en geestelijke aanpassingsproblematiek. Deze zal als bijscholing worden aangeboden aan diabetesteams (diabetesverpleegkundigen, medisch psychologen), huisartsenpraktijken (praktijkondersteuners) en diabetescoaches. Het doel van de training is om binnen korte tijd de zelf-managementvaardigheden van mensen met diabetes onder de loep te nemen en te verbeteren waar nodig. Tevens is er ruime aandacht voor het wegnemen van eventuele psychologische barrières rondom de acceptatie van de diabetes, de motivatie voor zelfzorg en zorgen betreffende acute en late complicaties.

 

stefanie

Wetenschappelijk onderzoeker

Vanaf 2011 ben ik een promotie-onderzoek over psycho-educatie gestart bij de afdeling Medische Psychologie van VUmc in Amsterdam onder leiding van Prof. Frank Snoek. Mijn project omvat de ontwikkeling en het onderzoeken van de kosten-effectiviteit van de deels online / deels face-to-face patiëntentraining HypoBewust: een groepsprogramma voor mensen met diabetes die een hoog risico hebben op zeer lage bloedglucosewaarden (hypo’s). Een ander – kleiner – onderdeel van mijn project was de ontwikkeling en gebruikersevaluatie van de website HYPOinzicht.nl. Dit is een psycho-educatieve website voor mensen met diabetes type 2 die aanhikken tegen het starten met insuline. In het voorjaar van 2017 hoop ik op dit project te promoveren.

 

 

www.diabetescoaches.nl 

Een ander project dat ik geïnitieerd heb is het opzetten van de website www.diabetescoaches.nl, waar ik alle diabetescoaches en -trainers, die zich richten op de preventie en het ondersteunen van aanpassingsproblematiek bij diabetes, een platform wil bieden (zie het kopje DiabetesCoaching). Zo kunnen diabetesteams, huisartsenpraktijken en mensen met diabetes duidelijk zien wat deze functie precies inhoudt, wat het aanbod hierin is, hoe het zit met vergoedingen, welke specifieke expertises en achtergronden de verschillende diabetescoaches hebben en waar ze te vinden zijn. Momenteel heb ik een groep van zo’n 15 (toekomstige) diabetescoaches en -trainers samengebracht. Binnenkort zullen zij in het register op de website te vinden zijn.

 

Voorbeelden van mijn werk vind je onder het kopje Media.

Heb je een leuke diabetes-gerelateerde schrijf-, spreek- of ‘meedenk’-opdracht voor me of wil je gewoon een keer ervaringen uitwisselen? Ik hoor het graag! Stuur me dan even een mailtje op info@stefanierondags.nl.